Căn cứ pháp lý

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 về việc Quy định về công tác y tế trường học

Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025

Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06/05/2013 về việc Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các trường học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông

Quyết định 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030”

Công văn 2547/ATTP-NĐTT ngày 03/11/2020 về việc Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học

Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 về việc Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể được quy định tại điều 4 chương II của thông tư

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030”

Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 về việc Phê duyệt “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025”

Tính năng

Thông tin Y tế học đường

Theo dõi thông tin sức khỏe, thay đổi về sức khỏe của học sinh trong các giai đoạn học tập khác nhau

Tổng hợp dữ liệu về Bảo hiểm Y tế của học sinh, thông tin tủ thuốc học đường, các cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng y tế

Quản lý tình hình sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường

Công tác ATTP tại bếp ăn trường học

Hỗ trợ giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm từng bữa ăn

Tổng hợp thông tin, trạng thái hoạt động của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và kết quả các mẫu kiểm tra chất lượng thực phẩm

Mô tả chi tiết các nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong các bữa ăn

Công tác Vệ sinh môi trường trường học

Quản lý điều kiện về phòng học, bàn ghế… thiết bị phục vụ cho học tập và giảng dạy

Kiểm soát tình hình vệ sinh môi trường các khu vực trong trường học

Báo cáo công tác Y tế học đường

Kế hoạch công tác Y tế trường học theo năm học

Đánh giá công tác Y tế trường học theo năm học

Báo cáo công tác Y tế trường học theo năm học

Bảng giá

Khách hàng nói gì về Edumed

Liên hệ với Chúng tôi
Phần mềm Quản lý Y tế học đường Edumed